De historische binnenstad laten we voor één keer links liggen, we beginnen onze tocht in de zogenoemde negentiende-eeuwse gordel. 'Hier liggen niet zo veel mogelijkheden meer voor verdere woonontwikkeling', legt Vanden Abeele uit. 'In deze gordel moeten we inzetten op het creëren van meer woonkwaliteit via extra groen en ruimte voor ontmoeting. In de gebieden net daarbuiten, zoals Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Mariakerke en Wondelgem - de zogenoemde 20e-eeuwse gordel - zie ik wel veel opportuniteiten om ruimte te verdichten en om voor meer dynamiek te zorgen. Maar cruciaal is vooral dat we die twee soorten wijken en gordels verbinden tot een 21e-eeuwse gordel.'
...