De Amerikaanse stad Detroit heeft te kampen met extreme leegstand van gebouwen. Dave Bing, de burgemeester van Detroit, wil alle leegstaande gebouwen slopen om te vermijden dat Detroit een griezelige spookstad wordt. Maar het slopen van gebouwen is natuurlijk allesbehalve goed voor het milieu. Archdailyvond enkele creatieve inwoners van de stad die op de proppen zijn gekomen met milieuvriendelijke projecten om de ruïnes nut te geven. Recycleren in plaats van verspillen is hun doel.
Met het materiaal waaruit de vervallen gebouwen oorspronkelijk gebouwd zijn, kan nog heel wat gedaan worden. Er met de sloophamer doorheen gaan is dus alles behalve de beste oplossing, zowel economisch als ecologisch gezien. Christopher Siminski, een Master student aan de Lawrence Technological University, kwam daarom op het idee om een interactieve map van de stad te maken waarop gebruikers kunnen zien welke materialen er te rapen vallen. De gebruikers kunnen de kaart ook zelf online aanvullen wanneer ze interessante bouwmaterialen vinden. Zijn project voorziet de inwoners van Detroit met een bron van informatie over gratis op te halen bakstenen, houten planken, dakpannen, en andere nuttige materialen voor hun eigen bouwprojecten. De student slaat dus twee vliegen in een klap met zijn Recycle Detroit project: gratis materiaal en een milieuvriendelijke oplossing voor de leegstaande gebouwen. Op de locaties op zijn kaart staan gebouwen die ofwel door ouderdom of natuurverschijnselen zijn verkommerd, ofwel al door de stad gesloopt werden.

Een tweede project pleit voor afbraak in plaats van slopen. Reclaim Detroit is een vrijwilligersorganisatie die de vervallen gebouwen voorzichtig afbreekt en zo de materialen intact probeert te houden. Dit proces neemt natuurlijk heel wat tijd in beslag. Het project slaagt er in om de kost van de afbraak te compenseren door het verkopen van de verzamelde materialen. Een arbeidsintensief proces heeft ook een groot aantal arbeiders nodig. Op die manier draagt het vzw ook bij aan een oplossing voor de hoge werkeloosheid in Detroit. Een van de voordelen voor de kopers van de materialen is dat het geld dat ze uitgeven aftrekbaar van de belastingen is omdat het wordt gezien als een donatie aan een goed doel.

Deze twee projecten geven het goede voorbeeld in tijden als deze waarin spilzucht en milieuonvriendelijke praktijken zoals het slopen van gebouwen uit den boze zijn. Architecten denken steeds vaker na over de duurzaamheid van gebouwen, maar het is positief dat er ook op een creatieve manier wordt nagedacht over wat we aan moeten vangen met al die gebouwen die geen nut meer hebben of zo vervallen zijn dat ze niet meer kunnen worden gered. (LP)

De Amerikaanse stad Detroit heeft te kampen met extreme leegstand van gebouwen. Dave Bing, de burgemeester van Detroit, wil alle leegstaande gebouwen slopen om te vermijden dat Detroit een griezelige spookstad wordt. Maar het slopen van gebouwen is natuurlijk allesbehalve goed voor het milieu. Archdailyvond enkele creatieve inwoners van de stad die op de proppen zijn gekomen met milieuvriendelijke projecten om de ruïnes nut te geven. Recycleren in plaats van verspillen is hun doel. Met het materiaal waaruit de vervallen gebouwen oorspronkelijk gebouwd zijn, kan nog heel wat gedaan worden. Er met de sloophamer doorheen gaan is dus alles behalve de beste oplossing, zowel economisch als ecologisch gezien. Christopher Siminski, een Master student aan de Lawrence Technological University, kwam daarom op het idee om een interactieve map van de stad te maken waarop gebruikers kunnen zien welke materialen er te rapen vallen. De gebruikers kunnen de kaart ook zelf online aanvullen wanneer ze interessante bouwmaterialen vinden. Zijn project voorziet de inwoners van Detroit met een bron van informatie over gratis op te halen bakstenen, houten planken, dakpannen, en andere nuttige materialen voor hun eigen bouwprojecten. De student slaat dus twee vliegen in een klap met zijn Recycle Detroit project: gratis materiaal en een milieuvriendelijke oplossing voor de leegstaande gebouwen. Op de locaties op zijn kaart staan gebouwen die ofwel door ouderdom of natuurverschijnselen zijn verkommerd, ofwel al door de stad gesloopt werden. Een tweede project pleit voor afbraak in plaats van slopen. Reclaim Detroit is een vrijwilligersorganisatie die de vervallen gebouwen voorzichtig afbreekt en zo de materialen intact probeert te houden. Dit proces neemt natuurlijk heel wat tijd in beslag. Het project slaagt er in om de kost van de afbraak te compenseren door het verkopen van de verzamelde materialen. Een arbeidsintensief proces heeft ook een groot aantal arbeiders nodig. Op die manier draagt het vzw ook bij aan een oplossing voor de hoge werkeloosheid in Detroit. Een van de voordelen voor de kopers van de materialen is dat het geld dat ze uitgeven aftrekbaar van de belastingen is omdat het wordt gezien als een donatie aan een goed doel. Deze twee projecten geven het goede voorbeeld in tijden als deze waarin spilzucht en milieuonvriendelijke praktijken zoals het slopen van gebouwen uit den boze zijn. Architecten denken steeds vaker na over de duurzaamheid van gebouwen, maar het is positief dat er ook op een creatieve manier wordt nagedacht over wat we aan moeten vangen met al die gebouwen die geen nut meer hebben of zo vervallen zijn dat ze niet meer kunnen worden gered. (LP)