Dat we over Willy Brouckaert geen informatie terugvinden in de vakliteratuur verwondert niet: hij was een amateur. Het werk heeft een louter decoratieve waarde.

Dat we over Willy Brouckaert geen informatie terugvinden in de vakliteratuur verwondert niet: hij was een amateur. Het werk heeft een louter decoratieve waarde.