Dit werd in de jaren '50 geschilderd door een verdienstelijke amateur naar een werk uit de 17de eeuw. Het heeft louter een decoratieve waarde.

Dit werd in de jaren '50 geschilderd door een verdienstelijke amateur naar een werk uit de 17de eeuw. Het heeft louter een decoratieve waarde.