In de handel wordt dit wel eens een aquamanile genoemd, een schenkkan. Maar deze ketel heeft twee tuiten en werd opgehangen in een nis boven een bekken. Het is dus een lavaboketel die diende om de handen te wassen. Op basis van deze foto kan ik het stuk niet precies dateren, omdat ik duidelijke foto's van de rand en binnenzijde mis. Op de foto ziet het stuk er goed uit en zou het best uit de 15de-16de eeuw kunnen dateren. Maar er bestaan ook 19de eeuwse nabootsingen. De waarde, indien antiek, ligt rond de 2000 euro.

In de handel wordt dit wel eens een aquamanile genoemd, een schenkkan. Maar deze ketel heeft twee tuiten en werd opgehangen in een nis boven een bekken. Het is dus een lavaboketel die diende om de handen te wassen. Op basis van deze foto kan ik het stuk niet precies dateren, omdat ik duidelijke foto's van de rand en binnenzijde mis. Op de foto ziet het stuk er goed uit en zou het best uit de 15de-16de eeuw kunnen dateren. Maar er bestaan ook 19de eeuwse nabootsingen. De waarde, indien antiek, ligt rond de 2000 euro.