Litho van Roger Raveel.

Het werk van Roger Raveel, een van onze belangrijkste naoorlogse beeldende kunstanaars wordt serieus verzameld en voor de unica worden er stevige prijzen opgehoest. Maar dat geldt niet zozeer voor zijn grafische werk. Wat niet verwonderlijk is omdat grafiek nu eenmaal minder wordt verzameld. Zo'n lithografische prent werd ook op een bepaald aantal exemplaren afgedrukt, dat spreekt voor zich. Dat neemt niet weg dat prenten best leuke en interessante verzamelobjecten zijn. We schatten deze litho op een 300 à 350 euro.

Litho van Roger Raveel.Het werk van Roger Raveel, een van onze belangrijkste naoorlogse beeldende kunstanaars wordt serieus verzameld en voor de unica worden er stevige prijzen opgehoest. Maar dat geldt niet zozeer voor zijn grafische werk. Wat niet verwonderlijk is omdat grafiek nu eenmaal minder wordt verzameld. Zo'n lithografische prent werd ook op een bepaald aantal exemplaren afgedrukt, dat spreekt voor zich. Dat neemt niet weg dat prenten best leuke en interessante verzamelobjecten zijn. We schatten deze litho op een 300 à 350 euro.