Hierop kan ik geen duidelijk antwoord geven, omdat de foto's te ontoereikend zijn qua kwaliteit.Het zou kunnen gaan om een werk van Jospeh Petrus Verheyen (1899 - 1976), maar zeke ris dit niet. U kunt zich beter tot een expert van een veilinghuis wenden die het werk ook van dicht kan bekijken.

Hierop kan ik geen duidelijk antwoord geven, omdat de foto's te ontoereikend zijn qua kwaliteit.Het zou kunnen gaan om een werk van Jospeh Petrus Verheyen (1899 - 1976), maar zeke ris dit niet. U kunt zich beter tot een expert van een veilinghuis wenden die het werk ook van dicht kan bekijken.