Dit ziet er me eerder het werk uit van een verdienstelijke amateur dan het werk van een De Braekeleer.... Het is wel behoorlijk oud, wellicht laat 19de-eeuws, maar mist de picturale kwaliteit en wat schildertechniek. Het werk heeft enkel een decoratieve waarde, althans op basis van deze foto.

Dit ziet er me eerder het werk uit van een verdienstelijke amateur dan het werk van een De Braekeleer.... Het is wel behoorlijk oud, wellicht laat 19de-eeuws, maar mist de picturale kwaliteit en wat schildertechniek. Het werk heeft enkel een decoratieve waarde, althans op basis van deze foto.