De Tanka of Tankha.

In de vakliteratuur vinden we tal van schrijfwijzen terug, maar voor onze taal lijkt Tanka de meest gebruikelijke. Tanka zou, aldus sommige vorsers, betekenen "iets dat wordt opgerold".

Het gaat om een op textiel geschilderde, of gebrodeerde, of geweven voorstelling met een Boeddhistische inhoud. De traditie van de Tanka is vooral Tibetaans. Het doek werd of wordt ondermeer gebruikt als hulp bij een meditatie. Maar sommige Tanka's werden besteld om een zieke persoon te genezen of om een overledene een goede hergeboorte te verzekeren.

Op de Tanka staat meestal Boeddha centraal met rond hem de godheden en afbeeldingen van verschillende scènes uit zijn leven. Deze Tanka beeldt, in zoverre als mogelijk te zien, het levenswiel uit.

Veel Tanka's zijn vroeg 20ste eeuws. Echt antieke exemplaren kunnen zelfs 18de of 17de eeuws zijn. De oudst bewaarde zijn 13de eeuws. Maar vermoedelijk gaat de traditie terug op een nog veel ouder gebruik. Opgerolde prenten spelen wellicht in alle culturen een rol, sinds mensenheugenis. Maar doordat de meeste verloren zijn gegaan, bezitten we enkele jongere exemplaren.

Ik kan moelijk inschatten hoe oud deze Tanka is. Ik vermoed van rond 1900. Dan ligt de waarde misschien rond de 500 euro. Oudere exemplaren kunnen een veelvoud waard zijn. Zoiets kan je beter niet op foto schatten.

De Tanka of Tankha.In de vakliteratuur vinden we tal van schrijfwijzen terug, maar voor onze taal lijkt Tanka de meest gebruikelijke. Tanka zou, aldus sommige vorsers, betekenen "iets dat wordt opgerold". Het gaat om een op textiel geschilderde, of gebrodeerde, of geweven voorstelling met een Boeddhistische inhoud. De traditie van de Tanka is vooral Tibetaans. Het doek werd of wordt ondermeer gebruikt als hulp bij een meditatie. Maar sommige Tanka's werden besteld om een zieke persoon te genezen of om een overledene een goede hergeboorte te verzekeren.Op de Tanka staat meestal Boeddha centraal met rond hem de godheden en afbeeldingen van verschillende scènes uit zijn leven. Deze Tanka beeldt, in zoverre als mogelijk te zien, het levenswiel uit.Veel Tanka's zijn vroeg 20ste eeuws. Echt antieke exemplaren kunnen zelfs 18de of 17de eeuws zijn. De oudst bewaarde zijn 13de eeuws. Maar vermoedelijk gaat de traditie terug op een nog veel ouder gebruik. Opgerolde prenten spelen wellicht in alle culturen een rol, sinds mensenheugenis. Maar doordat de meeste verloren zijn gegaan, bezitten we enkele jongere exemplaren.Ik kan moelijk inschatten hoe oud deze Tanka is. Ik vermoed van rond 1900. Dan ligt de waarde misschien rond de 500 euro. Oudere exemplaren kunnen een veelvoud waard zijn. Zoiets kan je beter niet op foto schatten.