Sint-Nepomecenusbrug.

Dit schilderij laat ons een heel bekend stadsgezicht van Brugge zien, namelijk op de Sint-Nepomucenusbrug aan de Dyver en Rozenhoedkaai. De signatuur kan ik evenmin lezen, het lijkt te gaan op ene Dupuis. Maar afgaande op de kwaliteit van het schilderij, lijkt dit toch het werk van een verdienstelijke amateur. Gezien ook het onderwerp vrij alledaags is, is de waarde dus gering: 100 euro. Schilderijen die minder bekende stadsgezichten laten zien zijn steeds interessanter en gezochter.

Sint-Nepomecenusbrug.Dit schilderij laat ons een heel bekend stadsgezicht van Brugge zien, namelijk op de Sint-Nepomucenusbrug aan de Dyver en Rozenhoedkaai. De signatuur kan ik evenmin lezen, het lijkt te gaan op ene Dupuis. Maar afgaande op de kwaliteit van het schilderij, lijkt dit toch het werk van een verdienstelijke amateur. Gezien ook het onderwerp vrij alledaags is, is de waarde dus gering: 100 euro. Schilderijen die minder bekende stadsgezichten laten zien zijn steeds interessanter en gezochter.