De voorstelling is origineel. Het gaat in ieder geval om een portret. Sigaretten rokende dames kunnen niet zeer oud zijn, want dit rookstokje geraakte pas goed ingeburgerd tijdens het interbellum. Dit doek is van rond 1930. Het is van fraaie kwaliteit en vrij vlot gepenseeld. Jamme genoeg weten we weinig of niets te vertellen over de kunstenaar. Zowel in Frankrijk als in België waren er verschillende Leveques actief, maar geen een die voor het auteurschap in aanmerking komt. Feit is dat dit geen amateurswerk is. Gezien de originele voorstelling schatten we het, zonder duidelijke auteur, al op 450 euro.

De voorstelling is origineel. Het gaat in ieder geval om een portret. Sigaretten rokende dames kunnen niet zeer oud zijn, want dit rookstokje geraakte pas goed ingeburgerd tijdens het interbellum. Dit doek is van rond 1930. Het is van fraaie kwaliteit en vrij vlot gepenseeld. Jamme genoeg weten we weinig of niets te vertellen over de kunstenaar. Zowel in Frankrijk als in België waren er verschillende Leveques actief, maar geen een die voor het auteurschap in aanmerking komt. Feit is dat dit geen amateurswerk is. Gezien de originele voorstelling schatten we het, zonder duidelijke auteur, al op 450 euro.