Vooreerst ben ik geen specialist van iconen. Ik kan de kwaliteit moeilijk inschatten, maar misschien is deze icoon een stuk jonger, of zit het schilderij in een jongere kader. Ik stel voor dat u een specialist raadpleegt of een veilinghuis contacteert.

Vooreerst ben ik geen specialist van iconen. Ik kan de kwaliteit moeilijk inschatten, maar misschien is deze icoon een stuk jonger, of zit het schilderij in een jongere kader. Ik stel voor dat u een specialist raadpleegt of een veilinghuis contacteert.