Kofschip.

Deze prent beeldt een kofschip uit. Het ging om een bijzonder populair schip dat in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw over onze binnenwateren voer. Het kofschip was niet alleen voor de binnenvaart, ook voor de kustvaart. Het kofschip heeft een rond voor- en achtersteven en een platte bodem, twee masten en geen zwaarden, wel een kiel. Het gaat terug op de kogge, het vrachtschip der middeleeuwen. Kofschepen voeren ook bij ons.

Gerrit Groenewegen.

Ik vermoed dat deze prent inderdaad eentje is van Gerrit Groenewegen (1754 - 1826). Gerrit Groenewegen was een Rotterdamse scheepstimmerman die door een arbeidsongeval zijn been kwijtgeraakte en zich nadien toelegde op het tekenen van schepen. Hij gaf onder meer het naslagwerk 'Verscheidene soorten van Hollandse vaartuigen' uit, waarin deze prent vermoedelijk thuishoort. Alleen kan ik op deze foto niet zien of het aan antieke druk is. Indien de prent gedrukt werd op lompenpapier (blijft vrij mooi wit), dan is ze oud. De waarde ligt dan rond de 30 euro. Indien gedrukt op houtpapier (dat snel en sterk vergeelt), dan is de waarde 2 euro.

Kofschip.Deze prent beeldt een kofschip uit. Het ging om een bijzonder populair schip dat in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw over onze binnenwateren voer. Het kofschip was niet alleen voor de binnenvaart, ook voor de kustvaart. Het kofschip heeft een rond voor- en achtersteven en een platte bodem, twee masten en geen zwaarden, wel een kiel. Het gaat terug op de kogge, het vrachtschip der middeleeuwen. Kofschepen voeren ook bij ons.Gerrit Groenewegen.Ik vermoed dat deze prent inderdaad eentje is van Gerrit Groenewegen (1754 - 1826). Gerrit Groenewegen was een Rotterdamse scheepstimmerman die door een arbeidsongeval zijn been kwijtgeraakte en zich nadien toelegde op het tekenen van schepen. Hij gaf onder meer het naslagwerk 'Verscheidene soorten van Hollandse vaartuigen' uit, waarin deze prent vermoedelijk thuishoort. Alleen kan ik op deze foto niet zien of het aan antieke druk is. Indien de prent gedrukt werd op lompenpapier (blijft vrij mooi wit), dan is ze oud. De waarde ligt dan rond de 30 euro. Indien gedrukt op houtpapier (dat snel en sterk vergeelt), dan is de waarde 2 euro.