Portret.

Over de schilder zelf vond ik niet meteen informatie. In Spaanstalige landen zijn er wel meer kunstenaars geweest met deze naam. Zo'n fraai portret kan best geschilderd zijn door een portrettist die nu minder bekend is. Dit neemt niet weg dat we de kwaliteit van dit werk kunnen inschatten.

Classicisme

.

Dit fraaie portret is geschilderd volgens de regels van de kunst en is qua stijl en uitstraling typisch voor het late classicisme van het tweede kwart van de 19de eeuw, vervaardigd net voor de doorbraak van de fotografie. Afgaande op de picturale kwaliteit kan het worden geschat op 750 à 1000 euro. Portretten zijn niet zo commercieel. De verklaring ligt voor de hand. Het gaat immers steeds om afbeeldingen van personen die door latere generaties zelden worden herkend. Daarom blijven portretten best in familiebezit.

Portret.Over de schilder zelf vond ik niet meteen informatie. In Spaanstalige landen zijn er wel meer kunstenaars geweest met deze naam. Zo'n fraai portret kan best geschilderd zijn door een portrettist die nu minder bekend is. Dit neemt niet weg dat we de kwaliteit van dit werk kunnen inschatten. Classicisme.Dit fraaie portret is geschilderd volgens de regels van de kunst en is qua stijl en uitstraling typisch voor het late classicisme van het tweede kwart van de 19de eeuw, vervaardigd net voor de doorbraak van de fotografie. Afgaande op de picturale kwaliteit kan het worden geschat op 750 à 1000 euro. Portretten zijn niet zo commercieel. De verklaring ligt voor de hand. Het gaat immers steeds om afbeeldingen van personen die door latere generaties zelden worden herkend. Daarom blijven portretten best in familiebezit.