De familie Regout zat al in de 18de eeuw in de keramiekhandel- en fabricage. Een voorvader van de beroemde Petrus Regout (1801 - 1878) had toen al een pijpenfabriek en verhandelde glas, porselein en gleiswerk. Petrus zou zich ontpoppen tot de grootste en eerste industrieel van Nederland door zich in 1836 op de fabrikatie van faience fine te gooien. Zijn bedrijf, de Koninklijke Sfinx, is trouwens nog steeds actief. Petrus Regout maakte, naar Engels voorbeeld, vooral serviesgoed en badkamerkeramiek. We merken ook op dat Petrus Regout katholiek was en daardoor soms op wat minder sympathie kon rekenen van de Noord-Nederlanders. Ook nu is dat nog een beetje zo. Dit neemt niet weg dat hij een internationaal werkend bedrijf uit de grond heeft gestampt. De keramiek van Regout wordt wel fel door onze noorderburen verzameld. Dit Christusbeeldje is al een bijzonder stukje. De waarde, indien intact, ligt rond de 75 à 100 euro.

De familie Regout zat al in de 18de eeuw in de keramiekhandel- en fabricage. Een voorvader van de beroemde Petrus Regout (1801 - 1878) had toen al een pijpenfabriek en verhandelde glas, porselein en gleiswerk. Petrus zou zich ontpoppen tot de grootste en eerste industrieel van Nederland door zich in 1836 op de fabrikatie van faience fine te gooien. Zijn bedrijf, de Koninklijke Sfinx, is trouwens nog steeds actief. Petrus Regout maakte, naar Engels voorbeeld, vooral serviesgoed en badkamerkeramiek. We merken ook op dat Petrus Regout katholiek was en daardoor soms op wat minder sympathie kon rekenen van de Noord-Nederlanders. Ook nu is dat nog een beetje zo. Dit neemt niet weg dat hij een internationaal werkend bedrijf uit de grond heeft gestampt. De keramiek van Regout wordt wel fel door onze noorderburen verzameld. Dit Christusbeeldje is al een bijzonder stukje. De waarde, indien intact, ligt rond de 75 à 100 euro.