Jan Meyer van 't Gekroont Sweird te Gent.

Dit boek werd dus uitgegeven door drukker-uitgever Jan Meyer die in de Hoogpoort te Gent zijn drukkerij 't Gekroont Sweird had. Het boek is een deel van een geheel dat ook het Oud Testament omvat. Vooreerst hebben religieuze werken niet zo'n hoge waarde, ook omdat ze op zeer grote oplage werden gedrukt. Bovendien gaat het om een klein formaat. Gezien de mindere staat en onvolledigheid schatten we de waarde op 20 euro. Een volledig exemplaar in een goede band kost tussen de 100 en 200 euro.

Jan Meyer van 't Gekroont Sweird te Gent.Dit boek werd dus uitgegeven door drukker-uitgever Jan Meyer die in de Hoogpoort te Gent zijn drukkerij 't Gekroont Sweird had. Het boek is een deel van een geheel dat ook het Oud Testament omvat. Vooreerst hebben religieuze werken niet zo'n hoge waarde, ook omdat ze op zeer grote oplage werden gedrukt. Bovendien gaat het om een klein formaat. Gezien de mindere staat en onvolledigheid schatten we de waarde op 20 euro. Een volledig exemplaar in een goede band kost tussen de 100 en 200 euro.