Ik herinner me vaag ooit over deze steen iets te hebben geschreven. Nu vind ik hiervan wel niets terug. Het zou gaan om een baksteen uit een muur van een Perzische stad. Dat kan te maken hebben met de Meden, een Iraanse bevolkingsgroep die op het einde van het tweede en het begin van het eerste millenium voor Christus over een rijk regeerde. Dergelijke steden komen veelvuldig voor op archeologische vindplaatsen. Voor de vuist weg kan ik daar geen waarde op plakken, maar het is zoals met meer archeologische vondsten die je veel tegenkomt: de waarde kan eerder gering zijn. Het tapijt kan ik evenmin thuiswijzen.

Ik herinner me vaag ooit over deze steen iets te hebben geschreven. Nu vind ik hiervan wel niets terug. Het zou gaan om een baksteen uit een muur van een Perzische stad. Dat kan te maken hebben met de Meden, een Iraanse bevolkingsgroep die op het einde van het tweede en het begin van het eerste millenium voor Christus over een rijk regeerde. Dergelijke steden komen veelvuldig voor op archeologische vindplaatsen. Voor de vuist weg kan ik daar geen waarde op plakken, maar het is zoals met meer archeologische vondsten die je veel tegenkomt: de waarde kan eerder gering zijn. Het tapijt kan ik evenmin thuiswijzen.