Het kan best zijn dat deze virtuoos gesculpteerde lichtkroon uit Mechelen komt. Het stuk stamt uit de vroeger jaren '20. Hoe decoratief ook, grote waarde heeft zo'n luchter niet: 500 à 600 euro.

Het kan best zijn dat deze virtuoos gesculpteerde lichtkroon uit Mechelen komt. Het stuk stamt uit de vroeger jaren '20. Hoe decoratief ook, grote waarde heeft zo'n luchter niet: 500 à 600 euro.