Dat is geen gemakkelijke vraag, omdat er in België en Frankrijk verschillende schilders in aanmerking komen voor het auteurschap. De meesten werkten rond de eeuwwisseling, toen dit tableau werd geschilderd. De architectuur verwijst naar Noord-Frankrijk. Zonder exact auteurschap is een schatting moeilijk. Het werk is wel goed geborsteld en heeft daardoor al een waarde. Laten we uitgaan van een basiswaarde van 600 euro. Indien bekend en gequoteerd kan dit bedrag nog stijgen. Misschien weet een lezer wie dit werk heeft geschilderd.

Dat is geen gemakkelijke vraag, omdat er in België en Frankrijk verschillende schilders in aanmerking komen voor het auteurschap. De meesten werkten rond de eeuwwisseling, toen dit tableau werd geschilderd. De architectuur verwijst naar Noord-Frankrijk. Zonder exact auteurschap is een schatting moeilijk. Het werk is wel goed geborsteld en heeft daardoor al een waarde. Laten we uitgaan van een basiswaarde van 600 euro. Indien bekend en gequoteerd kan dit bedrag nog stijgen. Misschien weet een lezer wie dit werk heeft geschilderd.