Léonard De Buck was eind 19de en begin 20ste eeuw actief in Gent. Hij was schilder, tekenaar en aquarellist. Zijn werk is symbolisch geladen, wat je ook hier duidelelijk ziet. Hij stelde vooral voor de Eerste Wereldoorlog tentoon in Brussel, Antwerpen en Gent. De waarde van dit werk ligt rond de 300 euro.

Léonard De Buck was eind 19de en begin 20ste eeuw actief in Gent. Hij was schilder, tekenaar en aquarellist. Zijn werk is symbolisch geladen, wat je ook hier duidelelijk ziet. Hij stelde vooral voor de Eerste Wereldoorlog tentoon in Brussel, Antwerpen en Gent. De waarde van dit werk ligt rond de 300 euro.