Dat zou wel eens kunnen, maar is niet helemaal zeker. Deze fraaie gesculpteerde buste van een jonge dame lijkt wel goed op het gezicht van de vroegere koningin. Bovendien klopt ook de periode, want deze buste stamt uit het interbellum. Deze elegante dame draagt ook een soort vereenvoudigde diadeem die eveneens verwijst naar de haardracht van de koningin. Anderzijds lijkt het toch vreemd dat haar naam niet op de buste prijkt. De buste werd in Noord-ItaliÃ", in de streek van Carrara, gebeeldhouwd. Het gaat wellicht om een serieproduct vervaardigd tijdens het interbellum voor de Belgische markt, met inderdaad een sterke gelijkenis met de koningin. Mocht dit dus het werk zijn van bijvoorbeeld een Belgische beeldhouwer, dan zou zijn naam er ongetwijfeld op staan. We schatten de waarde van dit mooie beeld, weliswaar licht beschadigd, maar te herstellen, op 450 euro.

Dat zou wel eens kunnen, maar is niet helemaal zeker. Deze fraaie gesculpteerde buste van een jonge dame lijkt wel goed op het gezicht van de vroegere koningin. Bovendien klopt ook de periode, want deze buste stamt uit het interbellum. Deze elegante dame draagt ook een soort vereenvoudigde diadeem die eveneens verwijst naar de haardracht van de koningin. Anderzijds lijkt het toch vreemd dat haar naam niet op de buste prijkt. De buste werd in Noord-ItaliÃ", in de streek van Carrara, gebeeldhouwd. Het gaat wellicht om een serieproduct vervaardigd tijdens het interbellum voor de Belgische markt, met inderdaad een sterke gelijkenis met de koningin. Mocht dit dus het werk zijn van bijvoorbeeld een Belgische beeldhouwer, dan zou zijn naam er ongetwijfeld op staan. We schatten de waarde van dit mooie beeld, weliswaar licht beschadigd, maar te herstellen, op 450 euro.