De knobbelvaas is een eigenaardige verschijning. De vaas ontleent zijn exotische vorm aan de kalebas die zowel in Afrika als Azië gebruikt wordt als recipiënt voor vloeistof. Destijds trokken ook hier de pelgrims door het land met een kalebas vol water. In Delft verschenen de eerste knobbelvazen in de 17de eeuw uit de ovens. Antieke knobbelvazen zijn trouwens zelden intact bewaard. Deze vazen zijn echter wel 17de eeuws van stijl, maar stammen uit de 20ste eeuw. Ze zijn wel nog met de handvervaardigd en hebben een zekere waarde, zeg maar 200 euro voor het paar. Waren ze 17de eeuws, dan lag dit bedrag een stuk hoger, goed voor 2000 à 3000 euro.

De knobbelvaas is een eigenaardige verschijning. De vaas ontleent zijn exotische vorm aan de kalebas die zowel in Afrika als Azië gebruikt wordt als recipiënt voor vloeistof. Destijds trokken ook hier de pelgrims door het land met een kalebas vol water. In Delft verschenen de eerste knobbelvazen in de 17de eeuw uit de ovens. Antieke knobbelvazen zijn trouwens zelden intact bewaard. Deze vazen zijn echter wel 17de eeuws van stijl, maar stammen uit de 20ste eeuw. Ze zijn wel nog met de handvervaardigd en hebben een zekere waarde, zeg maar 200 euro voor het paar. Waren ze 17de eeuws, dan lag dit bedrag een stuk hoger, goed voor 2000 à 3000 euro.