Leo Belgicus.

Dit is een beroemde kaart waarvan er verschillende versies van bestaan. In de late 16de en 17de eeuw werden de gehele Nederlanden, dus de 17 provincies, als 'België' beschouwd. Het was de Oostenrijke cartograaf Michael Aitsinger die deze kaart voor de eerste maal uitbracht in 1583, dus nog voor de Val van Antwerpen in 1585. Deze kaart werd vervolgens vele malen overgenomen, weliswaar anders getekend, door andere cartografen zoals Visscher en Hondius. Dit is een facsimile, een nadruk uit de 20ste eeuw, zonder antiquarische waarde.

Leo Belgicus.Dit is een beroemde kaart waarvan er verschillende versies van bestaan. In de late 16de en 17de eeuw werden de gehele Nederlanden, dus de 17 provincies, als 'België' beschouwd. Het was de Oostenrijke cartograaf Michael Aitsinger die deze kaart voor de eerste maal uitbracht in 1583, dus nog voor de Val van Antwerpen in 1585. Deze kaart werd vervolgens vele malen overgenomen, weliswaar anders getekend, door andere cartografen zoals Visscher en Hondius. Dit is een facsimile, een nadruk uit de 20ste eeuw, zonder antiquarische waarde.