Dit is werk van een verdienstelijke amateur. Over Houwel vond ik niets terug. De conterfeitsels hebben enkel een decoratieve waarde. ze zien er vooroorlogs uit.

Dit is werk van een verdienstelijke amateur. Over Houwel vond ik niets terug. De conterfeitsels hebben enkel een decoratieve waarde. ze zien er vooroorlogs uit.