Ik vind geen informatie over schilder Fijnaert of Fynaert, wat niet geheel verwondert, want dit is het werk van een amateur. De waarde is dus gering: 50 euro.

Ik vind geen informatie over schilder Fijnaert of Fynaert, wat niet geheel verwondert, want dit is het werk van een amateur. De waarde is dus gering: 50 euro.