Deze ets, vermoedelijk uit de jaren '50 is van een zekere CH. Nollet. Ik vond wel info over Paul Nollet, maar niet over deze amateur kunstenaar die in Annecy een leuk stadsgezicht vereeuwigde. Het is een klassieke ets, maar best aardig. De waarde is gering: 35 à 40 euro.

Deze ets, vermoedelijk uit de jaren '50 is van een zekere CH. Nollet. Ik vond wel info over Paul Nollet, maar niet over deze amateur kunstenaar die in Annecy een leuk stadsgezicht vereeuwigde. Het is een klassieke ets, maar best aardig. De waarde is gering: 35 à 40 euro.