Maria is afgietsel.

Ik moet u ontgoochelen: dit is geen stenen beeld. Het gaat om gegoten kunststeen. Het betreft dus een afgietsel van een vermoedelijk houten origineel. Het origineel is trouwens ook niet eeuwenoud, wat we zien aan de stijl. De stijl is weliswaar archaïsch, maar 20ste eeuws. Als je dergelijke 'blaasjes' ziet in een steen, moet er altijd een lichtje opgaan: dit is een typisch litteken voor gietwerk! Uw beeld heeft enkel een decoratieve waarde.

Maria is afgietsel.Ik moet u ontgoochelen: dit is geen stenen beeld. Het gaat om gegoten kunststeen. Het betreft dus een afgietsel van een vermoedelijk houten origineel. Het origineel is trouwens ook niet eeuwenoud, wat we zien aan de stijl. De stijl is weliswaar archaïsch, maar 20ste eeuws. Als je dergelijke 'blaasjes' ziet in een steen, moet er altijd een lichtje opgaan: dit is een typisch litteken voor gietwerk! Uw beeld heeft enkel een decoratieve waarde.