Een antieke haardsteen.

Het gaat inderdaad om een haardsteen. Deze stenen zijn gebakken van vuurvaste klei en werden aangebracht op de stookplaats in de haard. Bij de oudere types, vooral uit de zestiende eeuw, beperkte het veld zich tot de eigenlijke brandplaats en heeft het de grootte van een haardplaat. Later, in de 17de en 18de eeuw, werden er grotere velden aangebracht. Deze haardsteen stamt uit het begin van de 17de eeuw. Deze stenen werden veelvuldig gebruikt in de de Rijn- en Maasstreek. Je komt ze tegen van het Luikse tot diep in Duitsland. Dit kan een Duitse haardsteen zijn. In Vlaanderen komen ze veel minder voor. De haardstenen die je in Vlaanderen aantreft zijn meestal 16de eeuws. Er zijn vindplaatsen bekent in Brugge, Gent en Antwerpen. Haardstenen zijn leuke verzamelobjecten. Ze werden door middel van een mal verfraaid met onder meer wapenschilden. Maar er komen ook haardstenen voor met bijbelse voorstellingen. De waarde van deze steen ligt rond de 25 à 30 euro. We merken nog op dat haardstenen behoorlijk zeldzaam zijn.

Een antieke haardsteen.Het gaat inderdaad om een haardsteen. Deze stenen zijn gebakken van vuurvaste klei en werden aangebracht op de stookplaats in de haard. Bij de oudere types, vooral uit de zestiende eeuw, beperkte het veld zich tot de eigenlijke brandplaats en heeft het de grootte van een haardplaat. Later, in de 17de en 18de eeuw, werden er grotere velden aangebracht. Deze haardsteen stamt uit het begin van de 17de eeuw. Deze stenen werden veelvuldig gebruikt in de de Rijn- en Maasstreek. Je komt ze tegen van het Luikse tot diep in Duitsland. Dit kan een Duitse haardsteen zijn. In Vlaanderen komen ze veel minder voor. De haardstenen die je in Vlaanderen aantreft zijn meestal 16de eeuws. Er zijn vindplaatsen bekent in Brugge, Gent en Antwerpen. Haardstenen zijn leuke verzamelobjecten. Ze werden door middel van een mal verfraaid met onder meer wapenschilden. Maar er komen ook haardstenen voor met bijbelse voorstellingen. De waarde van deze steen ligt rond de 25 à 30 euro. We merken nog op dat haardstenen behoorlijk zeldzaam zijn.