Over Darry vind ik niets terug. Gezien de kwaliteit lijkt het me werk van een amateur, niet noodzakelijk een Afrikaan. Het werk heeft louter decoratieve waarde.

Over Darry vind ik niets terug. Gezien de kwaliteit lijkt het me werk van een amateur, niet noodzakelijk een Afrikaan. Het werk heeft louter decoratieve waarde.