Niet alle restaurateurs zijn even verstandig...Sommige verwijderen inderdaad belangrijke tekens die de authenticiteit helpen bepalen, zoals opgekleefde vignetten. Bij een restauratie moet je zoveel mogelijk de lijst en het achterblad dat een tekening beschermd bewaren. Daar staan soms belangrijke indicaties op. Verzamelaars houden van authentieke lijsten, ook al zijn ze gehavend. Dit werkje is mooi en hoort wel thuis in de sfeer van de Latemse School en we denken dan inderdaad aan schilders als Emile Claus, Jenny Montigny of Anne De Weert. Maar op basis van deze onduidelijke foto is het onmogelijk precies thuis te wijzen. U kunt zich beter wenden tot een museum of veilinghuis.

Niet alle restaurateurs zijn even verstandig...Sommige verwijderen inderdaad belangrijke tekens die de authenticiteit helpen bepalen, zoals opgekleefde vignetten. Bij een restauratie moet je zoveel mogelijk de lijst en het achterblad dat een tekening beschermd bewaren. Daar staan soms belangrijke indicaties op. Verzamelaars houden van authentieke lijsten, ook al zijn ze gehavend. Dit werkje is mooi en hoort wel thuis in de sfeer van de Latemse School en we denken dan inderdaad aan schilders als Emile Claus, Jenny Montigny of Anne De Weert. Maar op basis van deze onduidelijke foto is het onmogelijk precies thuis te wijzen. U kunt zich beter wenden tot een museum of veilinghuis.