Louis-Simon Boizot (Parijs, 1743-1809) was actief als beeldhouwer en modelleur. In 1771 ging hij werken voor de koninklijke porseleinmanufactuur van Sèvres. In '73 werd hij hoofd van de afdeling modellen. Hij was er actief tot in 1802, maar bleef ook nadien ontwerpen leveren. Dit ontwerp werd ook nog lang na zijn dood uitgevoerd. Dit beeld kan best uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren. Jammer genoeg kunnen we het merkteken niet goed identificeren op de toegestuurde foto. Als voorzichtige schatting denken we aan 450 euro.

Louis-Simon Boizot (Parijs, 1743-1809) was actief als beeldhouwer en modelleur. In 1771 ging hij werken voor de koninklijke porseleinmanufactuur van Sèvres. In '73 werd hij hoofd van de afdeling modellen. Hij was er actief tot in 1802, maar bleef ook nadien ontwerpen leveren. Dit ontwerp werd ook nog lang na zijn dood uitgevoerd. Dit beeld kan best uit de tweede helft van de 19de eeuw dateren. Jammer genoeg kunnen we het merkteken niet goed identificeren op de toegestuurde foto. Als voorzichtige schatting denken we aan 450 euro.