Met archeologische vondsten spring ik altijd voorzichtig om. Deze vondsten verdienen immers extra aandacht omdat ze een wetenschappelijke waarde hebben. Bodemvondsten worden best gerapporteerd aan bevoegde instanties. Dat is trouwens wettelijk verplicht, omdat ons archeologische patrimonium beschermd is. Wat ook maar goed is, want schattengravers maken veel stuk. Misschien heeft u deze vondst wel aangegeven aan een archeologische dienst. Deze diensten zijn op verschillende vlakken actief, dan kan bijvoorbeeld via een museum zijn. Zo'n vondsten schatten is moeilijk. Veel archeologica hebben trouwens niet eens een hoge waarde, wat best uitkomt en schattengravers over het algemeen zelfs wat ontmoedigd. Ik onthou me liefst van een opinie over deze stukken. Mocht deze vondst niet zijn aangegeven, dan zou ik dit vooralsnog doen. Vondsten uit de Merovingische periode zijn trouwens vrij zeldzaam.

Met archeologische vondsten spring ik altijd voorzichtig om. Deze vondsten verdienen immers extra aandacht omdat ze een wetenschappelijke waarde hebben. Bodemvondsten worden best gerapporteerd aan bevoegde instanties. Dat is trouwens wettelijk verplicht, omdat ons archeologische patrimonium beschermd is. Wat ook maar goed is, want schattengravers maken veel stuk. Misschien heeft u deze vondst wel aangegeven aan een archeologische dienst. Deze diensten zijn op verschillende vlakken actief, dan kan bijvoorbeeld via een museum zijn. Zo'n vondsten schatten is moeilijk. Veel archeologica hebben trouwens niet eens een hoge waarde, wat best uitkomt en schattengravers over het algemeen zelfs wat ontmoedigd. Ik onthou me liefst van een opinie over deze stukken. Mocht deze vondst niet zijn aangegeven, dan zou ik dit vooralsnog doen. Vondsten uit de Merovingische periode zijn trouwens vrij zeldzaam.