Deze prachtoge koperen wandblakers uit Nederland zijn zeventiende-eeuws van stijl. In de eerste helft van de zeventiende eeuw geraakte Nederland in de ban van de tulpomanie. Daardoor bleven tulpen tot in het begin van de 18de eeuw geliefkoosde bloemen voor versieringen. Deze wandblakers kunnen evenwel wat jonger zijn. In de negentiende eeuw zou een koperslager dit bijvoorbeeld perfect hebben kunnen nabootsen. Gietwerk is moeilijker n te bootsen dan dergelijk drijfwerk. Indien oud, dan ligt de waarde toch rond de 400 à 500 euro voor het paar.

Deze prachtoge koperen wandblakers uit Nederland zijn zeventiende-eeuws van stijl. In de eerste helft van de zeventiende eeuw geraakte Nederland in de ban van de tulpomanie. Daardoor bleven tulpen tot in het begin van de 18de eeuw geliefkoosde bloemen voor versieringen. Deze wandblakers kunnen evenwel wat jonger zijn. In de negentiende eeuw zou een koperslager dit bijvoorbeeld perfect hebben kunnen nabootsen. Gietwerk is moeilijker n te bootsen dan dergelijk drijfwerk. Indien oud, dan ligt de waarde toch rond de 400 à 500 euro voor het paar.