Deze drie glasraampjes zijn vroeg 20ste eeuws en vervaardigd in neorenaissancestijl. Ze komen uit een Vlaams atelier, maar ik kan niet bepalen welk. Er waren immers overal glasraamateliers die dit soort rondellen met portretten vervaardigden. De blauwe fond is wel mooi en origineel! Daar is de waarde toch 150 euro voor het stel.

Deze drie glasraampjes zijn vroeg 20ste eeuws en vervaardigd in neorenaissancestijl. Ze komen uit een Vlaams atelier, maar ik kan niet bepalen welk. Er waren immers overal glasraamateliers die dit soort rondellen met portretten vervaardigden. De blauwe fond is wel mooi en origineel! Daar is de waarde toch 150 euro voor het stel.