Over G. Devylder vind ik niets terug, wat niet geheel verwondert: dit lijkt het werk van een amateur die voor de oorlog actief was. Dus geringe waarde: 30 euro per tableau.

Over G. Devylder vind ik niets terug, wat niet geheel verwondert: dit lijkt het werk van een amateur die voor de oorlog actief was. Dus geringe waarde: 30 euro per tableau.