Dit ziet er werk uit van een verdienstelijke amateur, de waarde is gering.

Dit ziet er werk uit van een verdienstelijke amateur, de waarde is gering.