Verdienstelijke amateur.

De verdienstelijke amateur is een begrip in de kunsthandel. Dit werkje, inderdaad bevallig qua kleur, werd door een amateur geborsteld naar een schilderij à la Emile Claus. Het is een werk, van net voor of na de oorlog, geïnspireerd op een impressionistisch schilderij. De schilder heeft de kleuren min of meer benaderd, maar beheerste niet de typische schildertechniek. Als je goed kijkt heeft hij of zij het helemaal anders geborsteld dan het originele voorbeeld. Het is op een amateuristische wijze geschilderd. Dat neemrniet weg dat het vrij decoratief is, maar de waarde is zeer gering: 40 euro.

Verdienstelijke amateur.De verdienstelijke amateur is een begrip in de kunsthandel. Dit werkje, inderdaad bevallig qua kleur, werd door een amateur geborsteld naar een schilderij à la Emile Claus. Het is een werk, van net voor of na de oorlog, geïnspireerd op een impressionistisch schilderij. De schilder heeft de kleuren min of meer benaderd, maar beheerste niet de typische schildertechniek. Als je goed kijkt heeft hij of zij het helemaal anders geborsteld dan het originele voorbeeld. Het is op een amateuristische wijze geschilderd. Dat neemrniet weg dat het vrij decoratief is, maar de waarde is zeer gering: 40 euro.