De auteur van dit werk kom wellicht nooit met naam en toenaam in het biografische naslagwerk van de Belgische kunstenaars. Eerder terecht, want dit is het werk van een bescheiden amateur. De waarde is dan ook gering: 50 euro.

De auteur van dit werk kom wellicht nooit met naam en toenaam in het biografische naslagwerk van de Belgische kunstenaars. Eerder terecht, want dit is het werk van een bescheiden amateur. De waarde is dan ook gering: 50 euro.