Alles over Zuid-Soedan

De intensieve landbouw, die bijdraagt bij aan ontbossing, waterschaarste, bodemdegradatie en de uitstoot van broeikasgassen, moet transformeren naar "kennisintensieve" landbouw. Daarvoor pleit de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

De Democratische Republiek Congo verliest zijn giraffes aan sneltempo en telt nog maar 34 volwassen exemplaren en enkele kalveren.