Alles over PUNT. vzw

Er hebben al heel wat positieve veranderingen plaatsgevonden de voorbije jaren op vlak van preventie en nazorg van seksueel geweld. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten, schrijft Sophie Van Reeth, communicatiecoördinator van het advies- en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag PUNT.vzw. 'We moeten onze beleidsmakers erop attent maken dat er een grote groep mensen aan hun lot overgelaten wordt.'