Alles over Poriën

De poriën in de gezichtshuid is voor veel vrouwen blijkbaar een grote bron van ergernis. Een recent Amerikaans onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de deelnemende vrouwen zich druk maakt om hun poriën en er veel voor over hebben om te grote poriën de kop in te drukken. Vanuit de medische wereld is er ook al nagedacht over een gepaste term voor dit fenomeen: 'porexia'.