Alles over Meer van Galilea

Hevige regenval in de voorbije maanden heeft het waterniveau in het voor Israël erg belangrijke Meer van Tiberias gevoelig doen stijgen. De voorbije jaren zakte het niveau steeds verder weg.