Alles over Jan Coenaerts

Onder de wandelpaden van het Zoniënwoud liggen restanten van een grote abdij, de priorij van Groenendaal. De kerk ervan werd in de 18de eeuw gesloopt, maar dit najaar legden archeologen enkele ondergronds bewaarde muren, ruimtes en gewelven bloot.