Alles over Global Gender Gap Index

Het Zwitserse World Economic Forum heeft haar Global Gender Gap Report geactualiseerd. België komt op vlak van gelijkheid tussen man en vrouw mondiaal op plaats 31 te staan. Dat is opnieuw slechter dan vorig jaar, toen België nog op de 24e plaats stond.

België is van de 19de naar de 24ste plaats gezakt op de Global Gender Gap Index, een indicatie voor gendergelijkheid. Naar aloude gewoonte prijken de Scandinavische landen bovenaan de lijst. Ook de buurlanden en minder 'typische' landen zoals Rwanda, de Filipijnen en Nicaragua steken ons voorbij. Dit resultaat is allerminst verrassend. Al jarenlang klagen verschillende vrouwenorganisaties het hardvochtig beleid van de regering-Michel aan: hun blinde besparingsoperatie treft vrouwen namelijk dubbel zo hard.