Grootschalige samenwerking: alle Belgische chocolade moet duurzaam tegen 2030

Grootschalige samenwerking: alle Belgische chocolade moet duurzaam tegen 2030

Overheid, bedrijven, ngo's, vakbonden en universiteiten: elke speler in de Belgische chocoladesector belooft vandaag om zich actief in te zetten voor een duurzamer product. De focus ligt op een leefbaar inkomen voor boeren, maatregelen tegen ontbossing en steun aan een Europese regelgeving.

EU mag bijendodende pesticiden verbieden

EU mag bijendodende pesticiden verbieden

Het Europees Hof geeft de Europese Commissie gelijk wat betreft beperkingen op drie pesticiden die bijen schaden. De fabrikanten van de pesticiden bijten in het zand.

Europese Commissie steunt verbod op voor bijen gevaarlijk landbouwgif

Europese Commissie steunt verbod op voor bijen gevaarlijk landbouwgif

De experten in de Europese Commissie rond pesticiden hebben zich vandaag uitgesproken tegen drie soorten landbouwgif. De zogenaamde neonicotinoïden zijn erg efficiënt in het bestrijden van plagen, maar vormen ook een reële bedreiging voor bijen en andere bestuivers.

Europese Commissie wil onderzoek naar voedselveiligheid transparanter maken

Europese Commissie wil onderzoek naar voedselveiligheid transparanter maken

De Europese Commissie wil de informatie op basis waarvan de Europese Voedselautoriteit EFSA oordeelt over de voedselveiligheid van bepaalde stoffen openbaar maken voor alle burgers. Vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans hoopt daarmee een antwoord te bieden op de bezorgdheid over onkruidverdelger glyfosaat.

Europa toont zich strijdvaardig in de strijd tegen plastic

Europa toont zich strijdvaardig in de strijd tegen plastic

Plastic is overal en dat begint op verschillende vlakken erg nadelig te worden. Europa zet nu echter allerlei stappen om de afvalberg minder groot te maken. De maatregelen zouden al in mei 2019 in werking getreden moeten zijn.

'Glyfosaat: EU, waarom nog langer talmen?'

'Glyfosaat: EU, waarom nog langer talmen?'

Vrije Tribune - Het bevoegde comité van de EU besprak vrijdag in Brussel de verdere erkenning van glyfosaat. Het kwam opnieuw niet tot een duidelijke beslissing. Een gemiste kans, aldus Velt-medewerker Barbara Creemers.

België stelt verplichte oorsprongsetikettering in Frankrijk in vraag

België stelt verplichte oorsprongsetikettering in Frankrijk in vraag

Op de volgende bijeenkomst van Europese landbouwministers zal ons land de in Frankrijk verplichte vermelding dat een product in dat land is geproduceerd, ter sprake brengen. België vreest namelijk voor een protectionistische stuiptrekking bij de Fransen waar de export last van zal ondervinden.

Reiswebsites zijn niet altijd betrouwbaar

Reiswebsites zijn niet altijd betrouwbaar

Wie een reis wil boeken via het internet, wordt vaak op het verkeerde pad gezet. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie en de EU-instanties voor consumentenbescherming.

'Zal Europa naar haar burgers luisteren en glyfosaat bannen, of primeren de belangen van industriële groepen?'

'Zal Europa naar haar burgers luisteren en glyfosaat bannen, of primeren de belangen van industriële groepen?'

Muriel de Pauw - Terwijl het Europese Chemicaliënagentschap oordeelt dat glyfosaat niet het predicaat 'kankerverwekkend' verdient, is een recente VN-studie ongenadig hard voor de producenten: de wereld heeft geen pesticiden nodig. Voor Muriel de Pauw, verantwoordelijke voor de landbouwcampagne bij Greenpeace België, is het zo klaar als een klontje: pesticiden zijn out.

Nieuwe visvangstquota voor Belgische vissers vastgelegd

Nieuwe visvangstquota voor Belgische vissers vastgelegd

De Europese ministers van Visserij hebben de quota in de Noordzee opgetrokken. Dat is goed nieuws voor onze vissers. De quota moeten zorgen voor een duurzaam visbestand en overbevissing tegengaan.

Monsanto openbaart studies glyfosaat: 'Schijntransparantie'

Monsanto openbaart studies glyfosaat: 'Schijntransparantie'

"Schijntransparantie." Dat zegt Europees parlementslid Bart Staes (Groen) over de leeskamer die bedrijven als Monsanto hebben geïnstalleerd in Brussel. De Glyphosate Task Force wil critici inzage geven in tientallen studies die zouden doen besluiten dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, maar toch hangt er een sfeer van geheimdoenerij.

Dit zijn de 17 vriendelijkste steden in Europa

Dit zijn de 17 vriendelijkste steden in Europa

Ieder jaar verricht de Europese Commissie een groot onderzoek naar de tevredenheid van Europese burgers over hun stad. Onderwerpen als de veiligheid, de hoeveelheid groene ruimte, hoe schoon de stad is en nog veel meer komen aan bod. En wat blijkt? Inwoners van kleinere steden zijn in het algemeen blijer met hun leven dan de inwoners van wereldsteden als Parijs, Berlijn en Londen.

Europa brengt aanbevelingen uit om gebruik glyfosaat te beperken

Europa brengt aanbevelingen uit om gebruik glyfosaat te beperken

De Europese lidstaten hebben maandag ingestemd met een aantal aanbevelingen om het gebruik van glyfosaat te beperken, dit in afwachting van een nieuw advies over de mogelijke gezondheidsrisico's van dit veelgebruikte, maar omstreden basisproduct in onkruidbestrijders.

De kogel is (niet) door de kerk: beslissing over glyfosaat uitgesteld

De kogel is (niet) door de kerk: beslissing over glyfosaat uitgesteld

De Europese lidstaten zijn er niet in geslaagd een overeenstemming te bereiken over de licentie van de in de landbouw wijdverspreide onkruidverdelger glyfosaat. Daarom heeft de Europese Commissie nu een 'tijdelijke technische verlenging' van 18 maanden bekrachtigd.