Alles over Céline Alvarez

Te veel leerlingen verlaten de basisschool met lees-, schrijf- of rekenproblemen. Taalkundige en ex-leerkracht Céline Alvarez startte een alternatief experiment in een kleuterklasje in het Franse Gennevilliers, met overtuigend succes. Een inkijk in 'haar' natuurwetten.