Zeldzaam broedgeval kwak toont natuurherstel reservaatzone Donkmeer

Kwak

Aan het Donkmeer in het Oost-Vlaamse Berlare zijn twee jonge kwakken (grijszwarte reigers) geboren en dat is zeldzaam in Vlaanderen.

Na het geslaagde broedgeval van zwarte wouw is het broedgeval van de kwakken opnieuw een hart onder de riem van de natuurbeheerders. Hopelijk zullen binnenkort ook vogels zoals woudapen en grote karekieten volgen’, meldt Natuurpunt.

De voorbije jaren werden in het gebied al vaker kwakken opgemerkt, zegt Michäel Crapoen van de vzw Durme, die samen met de Vlaamse Landmaatschappij en andere partners inzet op het herstel van de rietmoerassen aan het Donkmeer. ‘De kwak dankt haar naam aan het mysterieuze geluid dat ze produceert. Deze kleine, grijszwarte reiger werd vooral gespot in de elzenbroekbossen omheen de eendenkooi. Ook in het aangrenzende Berlarebroek – een natuurgebied beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos – werden de voorbije jaren sporadisch kwakken gemeld.’

Familie Kwak

Echte indicaties voor een broedgeval bleven uit, tot begin augustus, toen twee volwassen vogels werden gemeld. ‘Even later werden ook twee jonge kwakken opgemerkt die regelmatig door de oudervogels werden gevoederd. Sindsdien vormt ‘de familie Kwak’ een attractie voor heel wat vogelaars. De reigertjes worden vaak waargenomen langsheen het wandelpad naar en doorheen de eendenkooi, rustend en vissend vanaf overhangende dode takken’, zegt Crapoen.

Broedgevallen van kwak zijn zeldzaam in Vlaanderen. In de periode tussen 2013 en 2018 varieerde het aantal broedverdachte kwakken in Vlaanderen tussen de twee en de tien. ‘Tot ongeveer 1965 was het Donkmeer een absoluut topgebied voor rietvogels. Maar daarna ging het snel bergaf: de waterkwaliteit verslechterde, de moerasgebieden werden verkeerd beheerd en ook de toenemende recreatiedruk maakte het gebied minder geschikt voor rietvogels’, stelt Crapoen.

‘Maar sinds kort lijkt het tij te keren. Onder impuls van het natuurinrichtingsproject Berlare Broek – Donkmeer worden de laagvenen in de oude Scheldemeander hersteld. Hierdoor wordt gepoogd om helder, visrijk water te krijgen, omgeven door goed gestructureerde rietkragen, elzenbroekbossen en zeldzame laagveenmoerassen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content