Dieren in het wild reageren sterk uiteenlopend op drones. Adeliepinguïns die proberen te ontsnappen, zwaluwen en kraaien die in de tegenaanval gaan, dolfijnen die de indringer negeren, adelaars en eksters die hem neerslaan, walvissen die duiken, antilopen, coyotes en herten die op de loop gaan, een wolf die afgeleid raakt en zijn prooi niet langer volgt: het zijn maar enkele van de reacties die wetenschappers hebben waargenomen.

Permanente verandering

Het Onderzoeksinstituut voor Biodiversiteit en Milieu (Inibioma) van de Nationale Universiteit van Comahue in Argentinië concludeert dat het recreatieve gebruik van drones het gedrag van wilde dieren kan verstoren. De onderzoekers waarschuwen dat de apparaten een permanente verandering in de gedrags- en migratiepatronen van sommige soorten kunnen veroorzaken.

Richtlijnen rond het gebruik van drones in de buurt van dieren bestaan niet. Daarom dringen de auteurs van de studie bij de autoriteiten aan op meer financiering en meer inspanningen om de impact van de drones te evalueren.you

., Getty Images
. © Getty Images

Video's op YouTube

De onderzoekers analyseerden niet alleen 30 studies naar de effecten van drones op wilde dieren, ze bekeken ook 184 YouTube-video's (uit minstens 33 landen) van wilde dieren die met drones zijn gemaakt.

Het ging om video's van dieren te land, ter zee en in de lucht, zoogdieren, vogels, reptielen, vissen en insecten. 'Op 61 procent (van de video's) was een negatieve interactie tussen drones en dieren in het wild te zien. Dat gaat van verhoogde alertheid bij de dieren tot het ontsnappen of aanvallen van de aparaten, staat in de studie, die in Environmental Conservation is gepubliceerd.

Beer valt drone aan

Die negatieve interactie werd het vaakst gezien bij vogels en insecten in de lucht. Daarvan reageerde 89,7 procent van dieren die in contact kwamen met de drone. Ook bij de dieren op het land, de zoogdieren en reptielen, reageerde 84,7 procent.

Op een van de video's is te zien hoe een beer in het Russische Kamchatka de filmende drone aanvalt. Een andere video laat beelden uit Peru zien: zeeleeuwen ontsnappen wanneer een drone hen nadert.

Bedreigde diersoorten

Van de 57 soorten die enige reactie vertoonden, staat 26 procent op een lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor het Natuurbehoud (IUCN).

'Deze prikkels worden als negatief ervaren door de wilde dieren, omdat ze uiteindelijk een effect kunnen hebben dat vergelijkbaar is met dat van een indringer die met hen gaat concurreren (in het geval van de vogels) of van een roofdier waarvan ze zich moeten verwijderen of dat ze moeten volgen', zegt Paulo Corti, universitair hoofddocent van het Laboratorium voor Natuurbeheer en Natuurbehoud van de Zuidelijke Universiteit van Chili.

'In beide voorbeelden zijn er aanwijzingen dat de dieren energie verliezen doordat ze tijd investeren in het vluchten en waakzaam zijn en niet in voeding of rusten.'

., Getty Images
. © Getty Images

Schade

'De veranderingen kunnen in sommige gevallen tijdelijk zijn, maar in andere gevallen leiden tot schade of breuken (zoals bij de vogels), of, als de drone regelmatig zou worden gebruikt, tot migratie, aangezien de dieren zich verspreiden in functie van de predatoren', zegt Victor Bravo, onderzoeker bij het Onderzoekslaboratorium voor de Ecologie van Gewervelde Dieren van de Universiteit van La Serena (Chili).

Op de lange termijn, aldus Corti, kunnen ze voedselgebieden verlaten of langer dan nodig waakzaam blijven, waardoor ze minder eten of rusten, en zo niet de minimale voorwaarden halen om zich voort te planten. Dat kan tot een verkleining van de populatie leiden, die vooral voor bedreigde soorten bijzonder gevaarlijk is.

Hartslag van bruine beer

Anderzijds blijkt uit een studie die in januari dit jaar in Conservation Physiology verscheen, dat de bruine beer snel went aan een drone. Met een hartmonitor werd zijn stressrespons gemeten op herhaalde blootstelling aan drones die voor natuurbehoud worden ingezet.

Daaruit bleek dat ze na drie tot vier weken aan de aanwezigheid van de drones gewend zijn. Maar de auteurs waarschuwden: 'Vluchten in de onmiddellijke omgeving die geen geldig doel hebben, moeten worden vermeden.'

Quads

'Luchtvaartautoriteiten die het gebruik van drones reguleren en milieudiensten zouden samen, via gemeenschappelijke werkgroepen, normen en licenties voor drones moeten uitwerken die rekening houden met de wettelijke bescherming van dieren in het wild', vindt Bravo.

'In natuurgebieden waar deze en andere recreatieve activiteiten plaatsvinden waarvoor machines en technologieën worden ingezet, zoals jetski's, sneeuwscooters, speedboten, motoren, quads en 4x4-voertuigen, zijn beschermende maatregelen en controle nodig', concludeert Corti.

Bron: SciDev.net

Dieren in het wild reageren sterk uiteenlopend op drones. Adeliepinguïns die proberen te ontsnappen, zwaluwen en kraaien die in de tegenaanval gaan, dolfijnen die de indringer negeren, adelaars en eksters die hem neerslaan, walvissen die duiken, antilopen, coyotes en herten die op de loop gaan, een wolf die afgeleid raakt en zijn prooi niet langer volgt: het zijn maar enkele van de reacties die wetenschappers hebben waargenomen.Permanente veranderingHet Onderzoeksinstituut voor Biodiversiteit en Milieu (Inibioma) van de Nationale Universiteit van Comahue in Argentinië concludeert dat het recreatieve gebruik van drones het gedrag van wilde dieren kan verstoren. De onderzoekers waarschuwen dat de apparaten een permanente verandering in de gedrags- en migratiepatronen van sommige soorten kunnen veroorzaken. Richtlijnen rond het gebruik van drones in de buurt van dieren bestaan niet. Daarom dringen de auteurs van de studie bij de autoriteiten aan op meer financiering en meer inspanningen om de impact van de drones te evalueren.youVideo's op YouTubeDe onderzoekers analyseerden niet alleen 30 studies naar de effecten van drones op wilde dieren, ze bekeken ook 184 YouTube-video's (uit minstens 33 landen) van wilde dieren die met drones zijn gemaakt.Het ging om video's van dieren te land, ter zee en in de lucht, zoogdieren, vogels, reptielen, vissen en insecten. 'Op 61 procent (van de video's) was een negatieve interactie tussen drones en dieren in het wild te zien. Dat gaat van verhoogde alertheid bij de dieren tot het ontsnappen of aanvallen van de aparaten, staat in de studie, die in Environmental Conservation is gepubliceerd.Beer valt drone aanDie negatieve interactie werd het vaakst gezien bij vogels en insecten in de lucht. Daarvan reageerde 89,7 procent van dieren die in contact kwamen met de drone. Ook bij de dieren op het land, de zoogdieren en reptielen, reageerde 84,7 procent. Op een van de video's is te zien hoe een beer in het Russische Kamchatka de filmende drone aanvalt. Een andere video laat beelden uit Peru zien: zeeleeuwen ontsnappen wanneer een drone hen nadert.Bedreigde diersoortenVan de 57 soorten die enige reactie vertoonden, staat 26 procent op een lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor het Natuurbehoud (IUCN). 'Deze prikkels worden als negatief ervaren door de wilde dieren, omdat ze uiteindelijk een effect kunnen hebben dat vergelijkbaar is met dat van een indringer die met hen gaat concurreren (in het geval van de vogels) of van een roofdier waarvan ze zich moeten verwijderen of dat ze moeten volgen', zegt Paulo Corti, universitair hoofddocent van het Laboratorium voor Natuurbeheer en Natuurbehoud van de Zuidelijke Universiteit van Chili.'In beide voorbeelden zijn er aanwijzingen dat de dieren energie verliezen doordat ze tijd investeren in het vluchten en waakzaam zijn en niet in voeding of rusten.'Schade'De veranderingen kunnen in sommige gevallen tijdelijk zijn, maar in andere gevallen leiden tot schade of breuken (zoals bij de vogels), of, als de drone regelmatig zou worden gebruikt, tot migratie, aangezien de dieren zich verspreiden in functie van de predatoren', zegt Victor Bravo, onderzoeker bij het Onderzoekslaboratorium voor de Ecologie van Gewervelde Dieren van de Universiteit van La Serena (Chili).Op de lange termijn, aldus Corti, kunnen ze voedselgebieden verlaten of langer dan nodig waakzaam blijven, waardoor ze minder eten of rusten, en zo niet de minimale voorwaarden halen om zich voort te planten. Dat kan tot een verkleining van de populatie leiden, die vooral voor bedreigde soorten bijzonder gevaarlijk is.Hartslag van bruine beerAnderzijds blijkt uit een studie die in januari dit jaar in Conservation Physiology verscheen, dat de bruine beer snel went aan een drone. Met een hartmonitor werd zijn stressrespons gemeten op herhaalde blootstelling aan drones die voor natuurbehoud worden ingezet.Daaruit bleek dat ze na drie tot vier weken aan de aanwezigheid van de drones gewend zijn. Maar de auteurs waarschuwden: 'Vluchten in de onmiddellijke omgeving die geen geldig doel hebben, moeten worden vermeden.'Quads'Luchtvaartautoriteiten die het gebruik van drones reguleren en milieudiensten zouden samen, via gemeenschappelijke werkgroepen, normen en licenties voor drones moeten uitwerken die rekening houden met de wettelijke bescherming van dieren in het wild', vindt Bravo.'In natuurgebieden waar deze en andere recreatieve activiteiten plaatsvinden waarvoor machines en technologieën worden ingezet, zoals jetski's, sneeuwscooters, speedboten, motoren, quads en 4x4-voertuigen, zijn beschermende maatregelen en controle nodig', concludeert Corti.Bron: SciDev.net