Verlies en het daaraan gekoppelde verdriet, het kan vaak schade blijven aanrichten lang na een dramatische gebeurtenis. Het rouwproces helpt mensen om dat verdriet te plaatsen en de blik terug op de toekomst te krijgen. Het is een proces dat niet in gemiddelden of in cijfers wordt uitgedrukt en het is een proces dat voor ieder van ons een aparte beleving is. In uitzonderlijke gevallen wordt die unieke beleving een pilaar voor velen.
...