Verenigd Koninkrijk gaat meer nationale parken en beschermde natuurgebieden creëren

. © Getty Images

Het Verenigd Koninkrijk telt momenteel vijftien nationale parken. De komende jaren zullen dat er een stuk meer worden.

Op dit moment telt het Verenigd Koninkrijk vijftien nationale parken. Tien daarvan liggen in Engeland, drie in Wales en twee in Schotland. In de nabije toekomst zal het aantal nationale parken en ‘Areas of Outstanding Natural Beauty’ fors worden uitgebreid. Deze vergroting is een onderdeel van het Environment Plan dat in 2018 werd aangekondigd en als doel heeft om in de komende 25 jaar de rijke biodiversiteit en dieren in het land te beschermen en de toegang tot de natuur voor lokale gemeenschappen te verbeteren.

Boris Johnson heeft aangekondigd dat dit Environment Plan een onderdeel zal zijn van de ‘green recovery from covid-19’. Het zwaard zal daarbij aan twee kanten snijden: aan de ene kant krijgt de natuur meer bescherming en aan de andere kant zullen er duizenden banen bijkomen.

Wat gaat er precies gebeuren? Er zal na een selectieproces een brede waaier aan projecten gekozen worden die kunnen rekenen op financiële steun. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om projecten die nieuwe natuurgebeiden creëren of beschermen, die vervuiling voorkomen of opruimen, waarbij nieuwe bossen worden aangelegd, die veenlanden en moerassen beschermen en die initiatieven bieden om mensen meer te verbinden met de natuur.

Daarnaast zullen er tien ‘Landscape Recovery’ projecten gestart worden om in de komende vier jaar veenlanden en bossen te herstellen en wildere landschappen te maken. Deze tien gebieden zullen samen een oppervlakte van 30.000 voetbalvelden bestrijken. De hoop is dat dieren zoals de nachtegaal, de wulp, hoefijzerneus, boommarter en rode eekhoorn en planten zoals de wilde orchidee er een veilig heenkomen zullen vinden. De plannen zullen naar verwachting duizenden banen opleveren. Dank maar ecologen, project managers, bomenplanters…..

Deze plannen samen voegen 150.000 hectare beschermde gebieden toe in het Verenigd Koninkrijk. Het uiteindelijke doel is nog ambitieuzer: namelijk 400.000 hectare.

.
.© Getty Images

Boris Johnson: ‘Britse iconische landschappen zijn een onderdeel van onze nationale identiteit, ondersteunen onze gemeenschappen, zijn de drijvende kracht achter lokale economieën en inspireren mensen door de eeuwen heen. Daarom is het, nu de natuur onder druk staat, belangrijker dan ooit dat we nu handelen om onze natuurlijke omgeving te verbeteren en onze kostbare dieren en biodiversiteit te beschermen.’

Staatssecretaris van Milieu George Eustice voegt eraan dat deze aankondiging ‘illustreert hoe wij de wereld leiden in het beschermen van de natuurlijke omgeving en het bestrijden van klimaatverandering.’

De Britse overheid heeft zich met het Blue Belt Programme ook gecommitteerd om meer dan vier miljoen kilometer oceaan in Britse overzeese gebieden te gaan beschermen. Dat komt neer op dertig procent van de oceanen in de wereld.

Partner Content